Hoërskool Adamantia
Akademie
 
GRAAD 10
AFR
AFR GR 8-11
BESIGH
BESIGHEIDSTUDIES GR10
EKON
EKONOMIE GR10
ENG
GRADE 10 Corona ENG Homework 2020
FW
Gr10 Fisiese Wetenskap Eksamen Riglyne
Gr10 Fisiese Wetenskap Kwartaal 2 Beplanning
GASVRYHEID
GR 10 GAS (1)
GR 10 GAS (2)
GR 10 GAS (3)
GR 10 GAS
GEO
GR 10 GEOVRAE_KWARTAAL 2-1
LO
LO Graad 10 HOOFSTUK 1
LO Graad 10 HOOFSTUK 2
LO Graad 10 HOOFSTUK 3
LO Graad 10 HOOFSTUK 5
LO Graad 10 HOOFSTUK 7
LO Graad 10 HOOFSTUK 9
LW
1 - Mitose definisies
2 - Mitose diersel en plantsel
3 - Mitose
4 - Mitose kanker
1 - Mikroskoop
2 - Plant en dier sel
3 - Organelle
4 - Selmembraan (1)
5 - Diffusie
TOER
Gr 10 Toerisme
WG
GR 10 Wiskundige Geletterdheid
Graad 10 WG Onderrigplan
WISK
Gr10 WISK KLINIEK SmartPrep
Gr10 Wiskunde JOP vir 2020
Gr10 Wiskunde Lesplanne Kwartaal1 (Engels)
Gr10 Wiskunde Lesplanne Kwartaal2 (Engels)
Gr10 Wiskunde Lesplanne Kwartaal3 (Engels)